Arhiva kategorije: enikon

Poslovi

– izrada mlina i kanala aero smeše za potrebe generalnog remonta bloka A6 u TE „Nikola Tesla“ Obrenovac – izgradnja skladišta, pripreme i dozače hemikalija za proizvodnju dekarbonizovane vode u TE TO Sremska Mitrovica – remont i tekuce održavanje u TENT A, TENT B i TE Kolubara

Proizvodi

MINI – HIDROELEKTRANE Izrada „ulaznog cevovoda“ u mašinsku salu Izrada “cevovoda za rasterećivanje pritiska” – bajpas Izrada “lakta” Izrada “konusne cevi” Izrada “kućišta turbine” Angažovanje bravara i zavarivača na montaži delova i opreme (Švedska, Norveška) proizvodi clip image002 0000 sreference clip image002 0005 POSUDE POD PRITISKOM Izrada posuda pod pritiskom i posuda za preradu acetilena […]

Usluge

TERMOELEKTRANE Termoelektrana – Obrenovac, blok A, Srbija Remont DIMNIH KANALA Remont VENTILATORA I KANALA SV I DG Remont MLINOVA Remont KANALA AERO SMEŠE Remont DODAVAČA UGLJA Remont ROTACIONIH ZAGREJAČA VAZDUHA Remontni radovi na TURBINAMA Montaža I&C opreme za merenje pritiska, temperature, protoka, nivoa i drugih fizičkih veličina, polaganje kablova po trasama, povezivanje kablova u razvodnim […]

O nama

„ENIKON“ Loznica, preduzece za projektovanje, inženjering, proizvodnju, montažu i promet osnovano je 17.03.1992. godine sa sedištem u Loznici. Do raspada SFRJ „ENIKON“ Loznica je poslovala u sastavu zagrebackog Montinga, Jugomontaže i konacno Enikona. Osnovna delatnost preduzeca je pružanje metalskih usluga remonta i održavanja industrijskih postojenja, izrada energetskih postrojenja, izrada delova za energetska postojenja, postrojenja hemijske […]

Misija i vizija

Enikon će uvek biti efikasno preduzeće, sposobno da pruži najbolje usluge u oblasti održavanja industrijskih i termoenergetskih postrojenja, na osnovu svoga znanja, iskustva i stalnog učenja, sa posebnim naglaskom na kvalitet usluga koje nudimo. Sveobuhvatnom i kvalitetnom uslugom našim korisnicima nudimo više od partnerstva. Naš temeljni tržišni pristup je ‘’BUDIMO PRIJATELJI U POSLU’’ Vizija Održati […]

Kvalitet i licence

Analizirajući ukupan broj od 74070 preduzeća koja su predala završne račune za 2003. godinu, primenjujući deset eliminatornih kriterijuma i šest analitičkih faza izvršen je rejting analiza o došlo do liste najrentabilnijih i najkredibilnijih preduzeća. Preduzeća koja imaju privilegiju da se istovremeno nalaze na obe liste formiraju ekstra rejting listu najboljih preduzeća. Na osnovu iskazanog Biznis […]

Delatnost

Osnovna delatnost preduzeća je pružanje metalskih usluga i održavanje industrijskih postrojenja, održavanje energetskih postrojenja, izrada delova za energetska postrojenja, postrojenja hemijske i prehrambene industrije, sudova pod pritiskom i sl. PROIZVODNJA izrada sudova pod pritiskom izrada čeličnih konstrukcija svih oblika i dimenzija izgradnja energetskih postrojenja, postrojenja hemijske i prehrambene industrije izrada rezervoara za skladištenje tečnih goriva […]