Usluge

TERMOELEKTRANE

Termoelektrana – Obrenovac, blok A, Srbija
Remont DIMNIH KANALA
Remont VENTILATORA I KANALA SV I DG
Remont MLINOVA
Remont KANALA AERO SMEŠE
Remont DODAVAČA UGLJA
Remont ROTACIONIH ZAGREJAČA VAZDUHA
Remontni radovi na TURBINAMA
Montaža I&C opreme za merenje pritiska, temperature, protoka, nivoa i drugih fizičkih veličina, polaganje kablova po trasama, povezivanje kablova u razvodnim kutijama.
Izmeštanje relejnih ormana na komandi.

Termoelektrana – Obrenovac, blok B, Srbija
Remont VENTILATORA I KANALA SV I DG
Remont DODAVAČA UGLJA
Remont MLINOVA
Reparacija ROTORA MLINOVA
Remont DIMNIH KANALA
Remont KANALA AERO SMEŠE
Remont ROTACIONIH ZAGREJAČA VAZDUHA
Remontni radovi na TURBINAMA

Termoelektrana – Kolubara, Srbija
Remont MLINOVA
Izrada ZAGREJAČA VAZDUHA

Termoelektrana – Kostolac, Srbija
Remont ROTACIONOG ZAGREJAČA VAZDUHA
Remont VENTILATORA I KANALA SV I DG

Termoelektrana – ”GACKO” Gacko, Republika Srpska
Remont VENTILATORA I KANALA SV I DG

Termoelektrana – ”UGLJEVIK” Ugljevik, Republika Srpska

HEMIJSKA INDUSTRIJA

Remont lužnog kotla i kuvača – HK “Viskoza” AD “Celuloza” Loznica

Izrada i ugradnja rezervoara za skladištenje CS2 – HK “Viskoza” AD “Celvlakno” Loznica

Remont predilica i presa svih veličina – HK “Viskoza” AD “Celvlakno” Loznica

Remontni radovi (remont mlinova, izrada i montaža kanala aero smeše, saparatora, zagrejača vazduha) – HK “Viskoza” AD “Energetika” Loznica

Remont i održavanje – ”Glinica-Birač” Zvornik

Izgradnja gasovoda i remont kotlarnice – ”VTZ” Hadžići (Republika Srpska)

Izgradnja gasovoda i remont kotlarnice – D.P.”Jadar” Zvornik (Republika Srpska)

Generalni remont kotla – ”ŠIK-Maglić” Srbinje (Republika Srpska)

Izrada i montaža hladnjaka, dimnjaka, komandne kabine, podesta oko hladnjaka I haube iznad rotacione peći – RT “Zajača”AD Loznica, Srbija

TRANSPORTNI SISTEMI

Izgradnja i montaža kosog mosta za transport mineralnog djubriva – D.D.”Zorka” Šabac

Izrada trakastog transportera za ciglanu – ”Novi Izvor” Zvornik (Republika Srpska)

Izrada transportera ambalaže i skladišta mazuta – ”BIP” Sremska Mitrovica