Proizvodi

MINI – HIDROELEKTRANE

Izrada „ulaznog cevovoda“ u mašinsku salu

Izrada “cevovoda za rasterećivanje pritiska” – bajpas

Izrada “lakta”

Izrada “konusne cevi”

Izrada “kućišta turbine”

Angažovanje bravara i zavarivača na montaži delova i opreme (Švedska, Norveška)

proizvodi clip image002 0000 sreference clip image002 0005

POSUDE POD PRITISKOM

Izrada posuda pod pritiskom i posuda za preradu acetilena V=5 m3

Izrada posuda za omekšavanje vode V=3 m3

Izrada posuda – bojlera za toplu sanitarnu vodu V=2 m3

CISTERNE

Cisterne za pitku vodu (horizontalne) V=80 m3

Cisterne za naftne derivate (horizontalne) V=80 m3

Cisterne za naftne derivate (horizontalne) V=60 m3

Cisterne za naftne derivate (horizontalne) V=50 m3

Cisterne za mazut(horizontalne) V=10 m3

Cisterne za mazut(vertikalne) V=30 m3

“KOMBINAT ALUMINIJUMA PODGORICA” – Podgorica, Crna Gora

Izrada i montaža nestandardne opreme ( cilkloni, multi cikloni, FS posude) na visokim pećima u “KAP” Podgorica