Kvalitet i licence

Analizirajući ukupan broj od 74070 preduzeća koja su predala završne račune za 2003. godinu, primenjujući deset eliminatornih kriterijuma i šest analitičkih faza izvršen je rejting analiza o došlo do liste najrentabilnijih i najkredibilnijih preduzeća. Preduzeća koja imaju privilegiju da se istovremeno nalaze na obe liste formiraju ekstra rejting listu najboljih preduzeća. Na osnovu iskazanog Biznis Rejting Indeksa Rentabiliteta (BR.IR) i iskazanog Biznis Rejting Indeksa Kredibiliteta (BR.IK) formirana su tri tipa ekstra rejting lista (privreda kao celina), kategorijalna lista (velika, srednja i mala preduzeća) i granska lista (osnovna šifra delatnosti)

EKSTRA MESTO U OKVIRU SVOJE DELATNOSTI 1

ISO (International Organization for Standardization) je mreža nacionalnih ustanova za standardizaciju 152 zemlje, s koordinacijskim sedištem u Ženevi. Norme koje svaka zemlja uspostavlja na svom nacionalnom području, ISO usklađuje i normira na međunarodnom nivou , dakle uvodi kriterijume koji su svuda jednaki. ISO standardi nisu norme za kvalitet proizvoda, međutim, baveći se samim procesima i načinima kako firme obavljaju posao na najbolji način utiču na kvalitetu proizvoda.

Sertifikat je potvrda od akreditovane ustanove za izdavanje ISO sertifikata da se u poslovnom sistemu firme Enikon uspešno sprovode standardizovani procesi poslovanja prema ISO 9001:2008 standardu, a koji rezultuju uslugama, proizvodnjom i isporukom proizvoda sa

sledećim ciljevima:

zadovoljavanja zahteva naših kupaca za kvalitetom

strukovnim, industrijskim i ostalim primenljivim standardima, te istovremeno

povećavaju zadovoljstvo klijenata i

postižu kontinualno poboljšanje svojih osobina u dostizanju svojih ciljeva.

SERTIFIKATI