Strane reference – izrada i montaža

2009
Angažovanje radnika – bravara na montaži čeličnih konstrukcija u rudniku zlata (2008. i 2009. god.) – Tanzanija

Izrada i montaža (2009. god.) – KAP HORN ENERGI AB Sweden

2008
Izrada i montaža – KAP HORN ENERGI AB Sweden

Izrada elemenata drobiličnog postrojenja– HARTL Austrija

2006
Izrada i montaža – KAP HORN ENERGI AB Sweden

2007
Izrada i montaža – KAP HORN ENERGI AB Sweden